Aakkostarina/Aakkosleikki

Leikin ohjeet

Parin/leikkiin osallistujien kanssa valitaan jokin kirjain. Sen jälkeen vuorotellen keksitään sillä kirjaimella alkavia sanoja joista muodostuu tarina. Esimerkiksi kirjain A: Aapeli alligaattori asuu arvokkaassa altaassa...jne. Se häviää joka ei keksi enää sovitulla kirjaimella alkavaa sanaa tarinan jatkoksi ja voittaja saa valita seuraavan kirjaimen jolla uusi tarina aloitetaan.
Leikin voi toteuttaa astetta helpommin keksimällä vain sanoja ilman tarinaa esim. a kirjaimella alkavia eläimiä tai vaikeuttaa keksimällä esim. Englannin kielisiä sanoja.

Lisätietoja

Ilmoittaja

LL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • 7-12 -vuotiaille
  • Parileikki
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Mielikuvitusleikit
  • Hoksaamisleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Aakkostarina/Aakkosleikki,
Paikkakunta
Kuvaajan nimi
Kuva: Colourbox