Eläin-tervapata

Leikin ohjeet


Tämä leikki on muunnelma tervapata-leikistä. Osa tekstistä on lainattu kyseisen leikin kuvauksesta.

Leikkialueelle piirretään ympyrä ja ympyrän kehälle jokaiselle leikkijälle puoliympyrän muotoinen oma paikka.
Keskustellaan eri eläimistä ja siitä, miten ne liikkuvat.

Leikkijät asettuvat omille paikoilleen paitsi yksi, joka jää kiertäjäksi. Leikin ohjaaja valitsee eläimen ja näyttää, miten se liikkuu. Leikkijät voivat kokeilla liikkumistyyliä. Kiertäjä lähtee kiertämään ympyrää valitun eläimen liikkumistyylillä tikku kädessään pudottaen matkalla tikun jonkun taakse. Se, jonka taakse hän tikun pudottaa, ottaa tikun maasta ja lähtee liikkumaan samalla tyylillä vastakkaiseen suuntaan piirin ympäri. Leikkijät kilpailevat siitä, kumpi ehtii ensin tyhjäksi jääneelle paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jatkaa kiertäjänä. Ennen seuraavaa kierrosta valitaan uusi eläin. Näin jatketaan niin kauan kuin leikkiä on tarkoitus leikkiä.

Lisätietoja

Leikki tukee hauskalla ja monipuolisella tavalla lapsen kehollista ilmaisua. Tämän leikin voi ottaa myös projekteihin ja kokonaisuuksiin, joissa on teemana esimerkiksi eläimet tai jokin tietty eläin. Leikin avulla voidaan tukea lasten eläimistä oppimista. Lapsia voi osallistaa leikkiin esim. siten, että he saavat osallistua eläinten valintaan ja liikkumistyylien pohtimiseen. Leikkiä voi yksinkertaistaa siten, että eläimen vaihtamisen sijaan käytetään samaa eläintä ja liikkumistyyliä koko leikin ajan.

Ilmoittaja

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Ulkoleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni ulkotila
  • iso ulkotila (esim. kenttä)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta