Hyvät ominaisuudet

Leikin ohjeet

Joukko jaetaan esimerkiksi neljän ryhmiin. Jokaiselle annetaan paperi ja kynä.

Vaihe 1
Ohjaaja piirtää taululle neliön, jonka myös leikkijät piirtävät paperiin. Neliö sijoitetaan paperin keskelle niin että laidoille jää tilaa. Tehtävä: Miettikää yhdessä kolme hyvää ryhmänne jäsenen ominaisuutta. Merkitkää ne sitten neliön keskelle. Tähän vaiheeseen aikaan esim. 5 minuuttia.

Vaihe 2
Miettikää vuorotellen jokaisesta ryhmänne jäsenestä kolme hyvää ominaisuutta, joita muilla ryhmän jäsenellä ei ole. Kaikki voivat osallistua keskusteluun, myös hän, josta keskustellaan. Ominaisuudet merkitään neliön sivuille. Tähän vaiheeseen aikaa käytetään 5-10 minuuttia.
Keskustelut voidaan koota koko suurryhmässä. Ryhmä kertoo yhteiset hyvät ominaisuudet ja ryhmän jäsentensä hyvät ominaisuudet. Korosta aina leikkiä johtaessasi, että esitetään rakentavia, hyviä ominaisuuksia. Niitä saattaa olla vaikeampi löytää (tätäkin voi eritellä miksi) kuin kielteisiä. Mutta myönteinen palaute auttaa eteenpäin, rakentaa ryhmähenkeä ja vapauttaa.

Lisätietoja

Lähde: Aulio, Olli (1985) Suuri leikkikirja. Gummerus kustannus, s. 44.

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • 15-30 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta