Energiankulutushippa

Leikin ohjeet

Sähkölaitteiden käytön lisäksi myös niiden valmistus ja kierrätys kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Tästä syystä
energiankäyttö ei lopu kokonaan, vaikka laite sammutetaan. Tavalliset sähkölaitteet kuluttavat enemmän kuin energiapihit
sähkölaitteet ja uusiutuvaa energiaa käyttämällä luonnonvaroja kuluu vähemmän.

Rajataan leikkialue ja leikkijät muodostavat rivin yhdelle sivulle. Kaikki liikkuvat ensin leikkialueen päästä toiseen
haaraperushypyin (tavallinen sähkölaite), sitten tasajalkahypyin (energiapihi sähkölaite) ja lopuksi kävellen (energiapihi,
uusiutuvaa energiaa käyttävä sähkölaite). Keskustellaan siitä, mikä liikkumistapa tuntui raskaimmalta, eli kulutti eniten ja mikä
kevyimmältä, eli kulutti vähiten energiaa.

Valitaan hipat, loput ovat sähkölaitteita. Hippa liikkuu koko leikin ajan juosten tai valitsemallaan tavalla. Sähkölaitteiden on
oltava liikkeessä koko ajan ja liikkumistapa muuttuu koko ajan vähemmän energiaa kuluttavaksi.

Leikin kulku:
Sähkölaitteet levittäytyvät leikkialueelle ja lähtevät liikkeelle haaraperushypyin hipan huutaessa: ”Sähköt päälle!” Hipan
saadessa leikkijän kiinni, tulee kiinnisaadusta energiapihi sähkölaite, joka liikkuu tasajalkahypyin. Jäätyään toisen kerran kiinni
leikkijästä tulee energiapihi, uusiutuvaa energiaa käyttävä sähkölaite, joka liikkuu kävellen. Jäädessään kiinni kolmannen
kerran sähkölaite sammuu, eli jää paikalleen seisomaan ja saa omalta paikaltaan auttaa kiinniottajaa, eli koskettaa ohikulkevia
sähkölaitteita. Sammunut sähkölaite ei saa liikkua omalta paikaltaan yhtään edes tukijalan varassa. Leikki loppuu, kun hippa
on sammuneiden laitteiden avulla sammuttanut kaikki sähkölaitteet.

Tavallinen sähkölaite: Haaraperushypyt
Energiapihi sähkölaite: Tasajalkahypyt
Energiapihi, uusiutuvaa energiaa käyttävä sähkölaite: Kävely

Lisätietoja

Ilmoittaja

Perinneleikit ry

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Liikuntaleikit
  • 5-15 minuuttia
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
Paikkakunta
Helsinki
Kuvaajan nimi
Sanni Korhonen