Hämähäkinverkko

Leikin ohjeet

Välineet: Lankakerä paksusta langasta

Asetutaan piiriin ja kerrotaan osallistujille leikin säännöt. Leikin aloittaja pitelee lankakerää heittokädessään ja ottaa langan vapaasta päästä kiinni toisella kädellä. Aloittaja kertoo nimensä ja jonkun asian, jota tykkää tehdä (”Mun nimi on Matti ja tykkään pelata pleikkaria”), minkä jälkeen hän heittää kerän piirin vastakkaiselle puolelle pitäen tiukasti kiinni toisessa kädessään olevasta langanpäästä. Lankakerän kiinni saanut henkilö ottaa sen heittokäteensä ja pitää toisella kädellään langasta kiinni. Hän kertoo nimensä ja asian, jota tykkää tehdä, minkä jälkeen hän heittää kerän taas jollekin toiselle piirissä pitäen samalla langasta toisella kädellä kiinni. Näin jatketaan niin kauan, että lankakerä on käynyt kaikilla ja piirin keskelle muodostuu langasta hämähäkin verkon näköinen kuvio. Lankakerää ei saa heittää sellaiselle ihmiselle, jolla se on jo käynyt, eikä antaa viereiselle leikkijälle piirissä.

Kun kaikki ovat esittäytyneet ja verkko muodostunut, se pitää purkaa heittelemällä samaa reittiä takaisin. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty! Jokaisen pitää ennen omaa heittoaan keriä kaikki siihen mennessä verkosta vapautunut lanka kerän ympärille, jotta verkko saadaan siististi purettua. Ennen heittoa on varmistettava, että vastaanottaja tietää kerän tulevan hänelle, jolloin hän voi päästää langasta irti ja valmistautua kerän kiinniottoon molemmin käsin.

Lisätietoja

- On tärkeää muistuttaa leikin alussa pitämään langasta toisella kädellä kiinni sitä heitettäessä. Tämä unohtuu helposti, jolloin kerää joudutaan heittelemään takaisin ja leikki pitkittyy.
- Leikkijöitä on syytä muistuttaa myös painamaan mieleensä, keneltä he saivat lankakerän, koska lopuksi heidän pitää heittää se takaisin tälle leikkijälle.
- Jos vastaanottaja ei saa kerää kiinni leikin ensimmäisellä puoliskolla, hän voi käydä hakemassa sen, keriä sitä sen verran takaisin, että edelliseltä heittäjältä tullut lanka pysyy tiukkana ja heittää tämän jälkeen kerän eteenpäin. Tässä täytyy myös tarkistaa, että lanka ei mene verkon välistä, koska tällöin takaisin heittäminen leikin loppupuolella ei onnistu. Edelliseltä tullut langanpätkä pitää siis aina olla verkon päällimmäisenä.
- Jos kerä putoaa verkkoa purettaessa, toimitaan samalla tavalla, mutta keritään tietenkin sen verran että lanka on tiukalla seuraavan vastaanottajan suuntaan.

Ilmoittaja

Tintti

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Yli 12-vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • 5-15 minuuttia
  • 15-30 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • Ryhmän toiminta