Mitä te tekisitte?

Leikin ohjeet

Jaa leikkijät muutamaan samankokoiseen ryhmään. Yksi ryhmä poistuu huoneesta.
Muut keksivät sillä aikaa pulmallisen tilanteen. Kutsu huoneesta poistunut ryhmä takaisin. Ryhmäläisten tehtävänsä on arvata, mikä pulmallinen tilanne on kyseessä. Kerro, että he saavat kysyä muilta ryhmiltä yksitellen vihjeitä vain lauseella ”Mitä te tekisitte?” Muut ryhmät vastaavat kertomalla mahdollisia ratkaisuja pulmatilanteeseen. Se ryhmä, jonka vihjeen jälkeen oikea vastaus selviää, pääsee vuorostaan arvaajaksi. 

Lisätietoja

Leikkiä voi käyttää myös tavoitteellisesti niin, että valitsee pulmatilanteet tietystä teemasta. Voit pyytää leikkijöitä valitsemaan pulmatilanteita, jotka käsittelevät esimerkiksi empatiataitoja, päihdekasvatusta, kiusaamistilanteita tai mediakasvatusta. Kivoja teemoja voi keksiä myös vaikka kaveruudesta, koulupäivästä tai kunnioittavasta kohtaamisesta. PURKU: jokaisen arvauksen jälkeen voitte arvioida ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja: mitkä niistä olisivat järkeviä, reiluja tai nokkelia? Ovatko jotkut ehdotetut keinot mielestänne kyseenalaisia? Miksi?

Ilmoittaja

Nuortennetti

Kategoriat

 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Mielikuvitusleikit
 • Hoksaamisleikit
 • 30-45 minuuttia
 • Yli 45 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Kiusaamisen ehkäiseminen
 • Mediataidot
 • Yhdenvertaisuus
 • Terveelliset elämäntavat