Arvaa tarina -pantomiimi

Leikin ohjeet

Valitkaa neljä leikkijää, jotka poistuvat huoneesta. Lue jokin lyhyt tarinat huoneeseen jääneille. Kutsu ensimmäinen leikkijä sisään. Esitä tarina hänelle käyttämättä puhetta. Kutsu toinen leikkijä sisään. Ensimmäinen leikkijä esittää vuorostaan oman tulkintansa tarinasta ilman puhetta seuraavalle. Sen jälkeen toinen leikkijä kolmannelle, ja kolmas neljännelle.  Lue lopuksi tarina uudestaan kaikille.

Lisätietoja

Keskustelkaa leikin jälkeen siitä, että kuullessaan tarinan ihminen helposti kiinnittää huomiota vain osaan tarinassa olleista asioista. Esimerkiksi tutut, yllättävät asiat tai hauskat asiat muistaa helposti. Tarinaan saattaa kuitenkin jäädä aukkoja, ja niitä usein täydennetään oman mielikuvituksen tai aiemmin opittujen tietojen avulla.
Kerro tämä: kun joku kertoo sinulle itselleen tärkeää asiaa, kuuntele tarkasti. Tarvittaessa voit varmistaa kysymällä, ymmärsitkö oikein.

Ilmoittaja

Nuortennetti

Kategoriat

 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Hoksaamisleikit
 • 15-30 minuuttia
 • 30-45 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Yhdenvertaisuus