Rikkinäinen puhelin

Leikin ohjeet

Leikkijä keksii lyhyen lauseen ja kuiskaa sen eteenpäin vierustoverille yhden kerran. Seuraava leikkijä kuiskaa lauseen eteenpäin sellaisena kuin on sen kuullut. Viimeinen leikkijä sanoo lauseen ääneen.

Lisätietoja

Ilmoittaja

Leikkipäivä

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • 7-12 -vuotiaille
  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Alle 5 minuuttia
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
Paikkakunta
Kirkkonummi
Kuvaajan nimi
Elixir