Mistä pidän, mistä en

Leikin ohjeet

Jokainen kirjoittaa paperiin kolme asiaa, joista pitää ja kolme asiaa, joista ei pidä. Johtaja kerää paperit ja lukee jostain lapusta esim. yhden asian, josta ko. henkilö pitää ja ei pidä. Nyt kaikki saavat vuorotellen arvata, kuka ko. henkilö on. Lapun kirjoittaja yrittää hämätä toisia arvaamalla jonkun toisen nimen. Johtaja sanoo lopuksi kuka kirjoittaja oli. Oikeasta vastauksesta saa pisteen.

Lisätietoja

Tämä leikki löytyy muun muassa lähteestä:
Aulio, O. 2009. Suuri leikkikirja. Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.

Ilmoittaja

Anna P.

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Yli 12-vuotiaille
  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot