Jonot

Leikin ohjeet

Ryhmän tehtävänä on muodostaa erilaisia jonoja esim. pituuden, iän tai paidan värin
mukaan. Jono tehtävissä voidaan käyttää erilaisia “handikappeja” eli kerholaiset eivät saa
puhua tai heidän silmänsä peitetään. “Handikappeilla” voi vaikuttaa ryhmän roolituksiin.
Jonoja voidaan muodostaa myös niin, että seisotaan liikuntasalin penkkien kapeammalla
puolella. Sääntönä voi tällöin olla, että kukaan ei saa koskea maahan, tai jos koskee niin
tehtävä alkaa alusta. Penkkejä käyttämällä kerholaiset joutuvat tukemaan toinen toisiaan
tehtävän suorittamiseksi, mikä lisää ryhmäytymistä.

Lisätietoja

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta