Jäämies

Leikin ohjeet

Valitaan yksi leikkijä jäämieheksi. Hän asettuu salin keskiviivalle ja muut leikkijät ovat
toisessa päädyssä salia. Jäämies huutaa “kuka pelkää jäämiestä” ja tällöin lapset lähtevät
juoksemaan toiseen päätyyn salia, jäämies saa jonkun kiinni tämä leikkijä tulee toiseksi
jäämieheksi keskiviivalle ja yrittää ottaa seuraavalla kerralla muita kiinni. Lopulta kaikki
ovat jäämiehiä eikä ole enää yhtään juoksijaa

Lisätietoja

eroaa mm. mustekalasta siinä, että kiinniotetut saavat ottaa toisia kiinni liikkuen

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Liikuntaleikit
  • Ulkoleikit
  • 5-15 minuuttia
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • iso ulkotila (esim. kenttä)
  • Ryhmän toiminta