Ihmekone tulevaisuudesta

Leikin ohjeet

Havainnoikaa lasten lähiympäristöstä löytyvää teknologiaa leikkien ja tutkien. Etsikää ja valokuvatkaa esimerkiksi asioita, joissa on sähköä, tietokone tai jonkinlainen moottori. Osaatteko nimetä löytämänne asiat? Tutustukaa erilaisiin laitteisiin ja koneisiin: Miten ne toimivat? Mistä ne saavat virtansa ja energiansa? Miksi ne on keksitty? Mitä hyötyä tai iloa niistä on ihmisille, eläimille tai kasveille? Ideoikaa ryhmässä omia laitteita, tulevaisuuden ihmekoneita, jotka auttavat ihmisä ja tuottavat iloa. Miettikää, miten laite toimii tai miten sitä käytetään. Millaisista osista se koostuu? Millaista ääntä siitä kenties kuuluu? Liikkuuko se? Suunnitelkaa ideoinnin pohjalta ”eläviä” koneita, jonka osaset muodostuvat lapsista. Sopikaa, kuka toimii minäkin koneen osana ja ketkä ovat koneen käyttäjiä. Muodostakaa yhdessä kone, joka toimii moitteetta. Kun se on valmis, koneen käyttäjät testaavat sen toimintaa. Ihmekoneiden prototyypistä voidaan tehdä esittelyvideoita kamerakynän menetelmällä: yksi kuvaa, yksi esittelee koneen ja yksi käyttää konetta. Kuvataan videolle lyhyet, puolen minuutin selostukset koneesta ja sen toiminnasta. Katsotaan yhdessä videot ja yritetään rakentaa esittelyn perusteella lisää prototyypin mukaisia koneita.

Lisätietoja

Tavoite: Tutkia teknologian merkitystä ja tulevaisuutta ideoimalla, kokeilemalla ja työllistämällä ihmekone
Tarvikkeet: Kamera tai tabletti

Lähde: Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen, MLL 2018

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Mielikuvitusleikit
  • Yli 45 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • Mediataidot