Ympäristön tuottamat tunteet ja aistimukset esiin

Leikin ohjeet

Harjoituksessa tutkitaan ja havainnoidaan ympäristöä sekä erilaisten paikkojen herättämiä tunteita ja tuntemuksia. Opetellaan käyttämään kameraa tai tablettia havaintojen dokumentointiin ja tunnetiloja kuvaavien valokuvien ja videoiden ottamiseen. Otetaan selvää, miten omaa ympäristöä voi tehdä yhdessä viihtyisämmäksi.

Lämmitelkää ryhmän kanssa aluksi juttelemalla ja näyttämällä, miltä erilaiset tunteet tuntuvat omassa kehossa ja mitä ajatuksia mieleen tulee, kun ajattelee erilaisia tunteita. Tunteita läpikäydessä voitte hyödyntää valmiita tai itsetehtyjä tunnekortteja, jotka kuvaavat esimerkiksi iloa, pelkoa, hämmästystä, kiukkua, riemua, ärsytystä, innostusta, ylpeyden tai turvallisuuden tunnetta. Miltä erilaiset tunteet omassa mielessä ja kehossa tuntuvat: naurattaako, itkettääkö, kutitteleeko vatsanpohjalla, kipristeleekö varpaita, alkavatko jalat tutista, ummistuvatko silmät, tekeekö mieli pomppia, halata tai taputtaa? Mitä muita eri tunteiden aiheuttamia reaktioita keksitte? Voitte käydä läpi myös erilaisia aisteja, jotka auttavat havaintojen tekemisessä. Miltä eri tiloissa tai paikoissa näyttää, tuntuu, tuoksuu ja kuulostaa?

Harjoituksessa lasten tehtävänä on tutkia ja dokumentoida pareittain, millaisia paikkoja päiväkodista tai lähiympäristöstä löytyy ja mitä tunteita ne lapsissa herättävät. Parit päättävät, minkä paikan, tilan tai kohdan he haluavat päiväkotiympäristöstä valokuvata ja miten kuvalla tai lyhyellä videolla voi kuvata paikan aiheuttamaa tunnetta tai aistimuksia. Kun lapset ovat kuvanneet valitsemansa paikan ja siihen liittyvän yhden tai useamman tuntemuksen, voitte käsitellä ja muokata niitä tabletilla yhdessä. Halutessa voitte siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle käsiteltäväksi tai tulostaa jatkotyöstöä varten. Lapset kirjoittavat itse tai aikuisen avulla kuvaan tai sen yhteyteen, mikä paikka on kyseessä ja mitä tunteita tai aistimuksia se toi parin mieliin ja kehoihin.

Käykää kaikkien parien kuvat tai videot yhdessä läpi. Millaiset paikat herättävät myönteisiä tunteita, entä tuntuuko jossain pelottavalta tai kummalliselta? Tuntuvatko paikat samanlaisilta yksin tai yhdessä esimerkiksi aikuisen tai kaverin kanssa? Miettikää myös keinoja, jotka auttavat, jos jossain uudessa tai tutussa paikassa alkaa pelottaa tai jännittää. Aikuinen auttaa tarpeen mukaan sanoittamisessa ja voi kertoa, että kaikenlaisista mielipahoista kannattaa jutella aikuiselle. Usein olo helpottuu heti, kun asiasta ja omasta tunteesta puhuu. Jos sanojen löytäminen tuntuu vaikealta, lapsi voi kuvata ajatuksiaan värein, äänin tai piirtämällä. Suunnitelkaa lopuksi yhdessä lasten kanssa, mitä pelottaville tai tylsille paikoille voisi tehdä ja miten tutuista paikoista voisi saada viihtyisämpiä. Tarttukaa toimeen ja toteuttakaa suunnitelmat yhdessä lasten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Keiltä voisitte pyytää apua?

Lisätietoja

Tavoite:Tutkia, aistia ja havainnoida eri ympäristöjen herättämiä tunteita, vaikuttaa lähiympäristön viihtyvyyteen.
Tarvikkeet: Kameroita tai tabletteja, tunnekortteja.
Tila: Päiväkoti, koulu, koti, piha, metsä.
Lähde: Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen, MLL 2018

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • pieni ulkotila
  • iso ulkotila (esim. kenttä)
  • Mediataidot