Kaverirobotti

Leikin ohjeet

Ohjelmoidaan paria kosketuskäskyin kulkemaan tiettyä reittiä. Annetaan yksinkertaisia käskyjä koskettamalla, kuten
esim. kosketus selkään = askel eteenpäin, kosketus vasempaan/oikeaan olkapäähän = käännös vasemmalle/oikealle,
kosketus päälaelle = pysähdy. Robottia ohjataan aluksi yksittäisillä käskyillä, mutta taitojen karttuessa voidaan kokeilla pidempiä käskyjonoja. Lasten kanssa voidaan myös ideoida lisää esim. nopeuteen, tapaan liikkua tai tuottaa ääntä liittyviä käskyjä.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Linkki materiaaliin: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Parileikki
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • pieni ulkotila
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot