Ääni ja viesti ristiriidassa

Leikin ohjeet

Keksitään yhdessä erilaisia tunnetta ilmaisevia lauseita ja tehostetaan viestiä sopivalla äänensävyllä. Esim.: Minä olen vihainen. Korotetaan ääntä ja painotetaan voimakkaasti sanaa
vihainen. Minua pelottaa. Puhutaan hiljaa, varovaisesti kuiskaten. Kokeillaan sen jälkeen äänensävyjä, jotka tekevät viestistä ristiriitaisen ja hämmentävän. Sanotaan esim. iloisella
äänellä, että olen vihainen tai rallatellaan hyväntuulisesti, että minua pelottaa. Työskentelyä voidaan rikastuttaa tallentamalla ja kuuntelemalla ristiriitaisia lauseita esim. digisanelimella tai kännykällä sekä videoimalla erilaisia ilmeitä ja niihin
sopivia tai epäsopivia viestejä

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Linkki: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot