Ilmeiden metsästys

Leikin ohjeet

Etsitään lehdistä kuvia erilaisista ilmeistä ja leikataan kuvat
irti. Yritetään tunnistaa, nimetä sekä luokitella kuvien ilmeet.
Kootaan ilmekuvia seinälle tai isolle paperille ryhmiteltyinä
niin, että saman tyyppiset ilmeet tulevat lähelle toisiaan. Ilmeiden etsimistä voidaan jatkaa kuvaamalla ryhmässä lasten
ja aikuisten erilaisia ilmeitä.
Huom. Lapsia ohjeistetaan pyytämään kuvattavalta lupa
kuvaamiseen.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot