Eleohjaus

Leikin ohjeet

Miten saada toiset liikkumaan ja toimimaan ohjeiden mukaan käyttäen vain elekieltä? Lapset ohjaavat eleiden avulla
joko pariaan tai pientä ryhmää toimimaan ja liikkumaan tietyllä tavalla. Tehtävään saadaan lisää haastetta rakentamalla tilaan ratoja, joita pitkin pitää kulkea, tai esteitä, joita pitää väistellä.
Monilukutaitoa voidaan harjoitella tekemällä lasten kanssa
toiminta- tai liikuntakortteja piirtäen tai valokuvaten eleitä ja
asentoja. Kortteja voidaan käyttää eleohjauksen apuna tai sijoittaa toimintaradalle näyttämään mallia, miten eri kohdissa
toimitaan tai liikutaan.
Toiminta- ja liikuntaohjeita voidaan kuvata myös videolle.
Videoista voidaan tehdä maksuttomalla Aurasma-sovelluksella ”auroja” eli ryhmätilan esineisiin ja seinän kuviin piilotettavia viestejä. Aurasma-sovelluksella tilasta voidaan myös
etsiä ”auroja” ja toimia niiden antaman mallin tai ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot