Äänimaisema

Leikin ohjeet

Tuotetaan lasten kanssa erilaisiin kuviin äänimaisemia. Kokeillaan, millaisia tunnelmia ja viestejä erilaiset äänet voivat
kuviin tuoda. Tutkitaan, miten tunnelma ja kuvan viesti muuttuvat, kun äänimaailma vaihdetaan toisenlaiseksi. Tehdään
ääniefektejä omalla keholla ja äänellä sekä etsitään mielenkiintoisia ääniä omasta ympäristöstä. Kerätään ja tallennetaan ääniä esim. kännykän tai tablet-laitteen ääninauhurilla,
digisanelimella, tallentavalla mikrofonilla tai videoimalla jollakin kuvauslaitteella.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot
Äänimaisema,
Paikkakunta
Kuvaajan nimi