Kehukukkaset

Leikin ohjeet

Maalatkaa tai piirtäkää yhdessä kaikille kukkaset.
Tämän jälkeen kerätkää jokaisen kukkaan jokaiselta joku kehu.

Lisätietoja

Ilmoittaja

MLL Vuores

Kategoriat

 • Alle 3-vuotiaille
 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Mielikuvitusleikit
 • Askarteluleikit
 • Rauhoittavat leikit ja loppuleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Kiusaamisen ehkäiseminen